Eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek, waar een uur voor u wordt gereserveerd, maakt u kennis met onze praktijk.


Er wordt begonnen met een medische vragenlijst  (met voor de mondgezondheid relevante vragen) en er wordt gevraagd naar uw eigen zelfzorg. Uw vragen en eventuele klachten in de mond worden doorgenomen, alsook uw wensen en verlangens.

Vervolgens wordt de conditie van uw tandvlees in kaart gebracht en aan de hand van de conditie van uw tandvlees wordt een (voorlopige) diagnose gesteld. Uiteraard krijgt u vervolgens uitgelegd hoe de situatie in uw mond is en wat er aan gedaan kan worden maar ook wat u mogelijk zelf anders kunt gaan doen.
Tot slot wordt de behandeling met bijbehorende kosten besproken en, indien hoger dan € 150,-, krijgt u een kostenbegroting mee. In overleg met u wordt de behandeling gestart en/of worden eventuele vervolgafspraken gepland (afhankelijk van de ernst van de situatie).

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden in veel gevallen de behandelingen van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende tandheelkundige verzekering. Die vergoedingen kunnen echter sterk verschillen.
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de behandeling uw polis te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor het maken van een afspraak.